[Ιερός Κώδιξ της Ιεράς Εκκλησίας Λαθιώνος εν ώ καταγράφονται οι επίσημοι αρραβώνες, τα αντίγραφα των διαθηκών και τα δωρητήρια των κατοίκων ταύτης της Κοινότητος. Εν Λαθιώνι τη 30 Ιουνίου 1901 εν.]

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές