Κατάλογος των χριστιανικών οικογενειών της Νήσου Τενέδου, χήρων τε και χηρών πάσης καταστάσεως και εθνικότητος.

Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές